Vědomá žena je víc než jen vědomí. Je to zhmotněné zdraví, krása a vášeň. Září, kamkoliv vstoupí. Kdo se vyskytne v její blízkosti, je okamžitě naplněn smyslnou energií. Její úsměv rozehřeje vaše srdce. Její moudrost probudí vaše vědomí. Její krása každému muži otevře cestu k vlastnímu nitru a k životní mužské síle. Její láska náplní, uzdravuje, omlazuje a ukazuje cestu k duši, k nejniternějším emocím dokonalého prožitku ve splynutí s vlastní podstatou. Žena je křehká a silná zároveň. Je voda i oheň. Je-li „vědomá“, je vším, co potřebuješ, abys našel sebe, milý muži!